Консултации по изготвяне на проекти по европейски програми

  • СФБ Капиталов пазар АД е одобрен от Министерството на икономиката и енергетиката консултант по Програма ФАР "Подкрепа за повишаване конкурентоспособността на българските предприятия" по Финансов меморандум 2004 с  изпълнен консултантски договор BG 2004/016-711.11.04/ESC/G/CGS/659 на тема : "Using advanced e-business technologies to improve company's sales".   BG 2004/ESC/G /GSC-1.
  • СФБ Капиталов пазар АД консултира и участва в успешното изпълнение на проектите на общините Симеоновград, Кресна и Тополовград по Програмата ФАР за трансгранично сътрудничество България – Гърция 2005. Ролята на компанията беше да разработи проекти в зависимост от нуждите на всяка една община, с които да кандидатстват за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от ЕС. Освен това СФБ Капиталов пазар АД взе участие и в самото изпълнение на проектите, чрез създаване на Общинска програма за насърчаване на инвестициите в Община Кресна, икономически и инвестиционни профили на общините Симеоновград и Тополовград, създаване на интернет портали и онлайн базирани бази от данни за преприятията в съответните общини, разработване и издаване на фирмени каталози и Ръководство за създаване и управление на проекти, както и дизайн и отпечатване на различни рекламни материали (брошури, химикалки, промоционални CD-та и др.).
  • Консултант на “Магнумстоун” ЕООД за изпълнение на проект по "ФАР-Консултантска грантова схема" за развитие на информационните си и комуникационни технологии.
  • Консултант на “Корал спектър” ООД - гр. Асеновград за създаване на проекти по схемата за безвъзмездна помощ “Конкурентоспособност” BG2004/ESC/G/GSC-1 на Програма ФАР и по схемата “Технологична модернизация в малки и средни предприятия ”BG161PO003-2.1.04 на ОП “Конкурентоспособност”.
  • Консултант на “Пирин-текс” ЕООД – гр. Гоце Делчев за разработване на проект по схемата за безвъзмездна помощ “Технологична модернизация в големи предприятия” BG161PO003-2.1.05 на ОП “Конкурентоспособност”.

Новини от Европейски съюз

19.07.2016 Общини искат да изграждат жилища за бежанци с пари от еврофондовете Съветът на европейските общини и региони (СЕОР) настоява със средства от... още>

04.05.2016 Държавите от Европейския съюз (ЕС) обсъждат регламент за удължаване на кампанията за директни плащания, съобщиха от земеделското министерство.... още>

10.02.2016 ЕС опитва да задължи страните членки да споделят природен газ Европейската комисия (ЕК) е готова с пакет предложения, които трябва да подобрят... още>

още новини от ЕС>
Новини

20.12.2017 През третото тримесечие на 2017 г. производството на минерални горива за ДВГ в България нараства на годишна база с 12.3%, показва обзорният анализ на СФБ Капиталов пазар АД за развитието на сектора. За деветмесечието на 2017 г. ръстът е 15.4%. още>

25.09.2017 През второто тримесечие на 2017 г. производството на минерални горива за ДВГ в България нараства на годишна база със 7.1%, показва обзорният анализ на СФБ Капиталов пазар АД за развитието на сектора. още>

12.07.2017 През първото тримесечие на 2017 г. производството на минерални горива за ДВГ в България нараства на годишна база с 31.2%, показва обзорният анализ на СФБ Капиталов пазар АД за развитието на сектора. още>

12.04.2017 Годишно общо събрание на акционерите на СФБ Капиталов пазар АД на 30 май 2017 още>

08.04.2017 25 години от създаването на капиталовия пазар в България още>

2017> 2016> 2015> 2014> 2013> 2012> 2011> 2010> 2009> 2008> 2007> 2006> 2005> 2004> 2003> 2002> 2001> 2000> 1999> 1998> 1997> 1996> 1995> 1994> 1993> 1992> 1991>


WEB-портал на българските одитори
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1