Билайн АД - София
Област: София-град
Дейност: Производство на други изделия от дървен материал
Предмет на дейност: Покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; изкупуване, преработка, производство и търговия с пчелни продукти, пчеларски инвентар, селскостопанска и xранително-вкусова продукция; комисионна, складова, спедиционна и транспортна дейности; извършване на xотелиерски, туристически, рекламни, импресарски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг; търговско представителство и посредничество; търговска и външнотърговска дейност. горните дейности ще се реализират в страната и чужбина след снабдяване с лиценз за съответните дейности, за които се изисква такъв.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1