Ай Си Ти Медиа ЕООД - София
Област: София-град
Дейност: Издаване на вестници
Предмет на дейност: Издаване на вестници и други периодични печатни и електронни издания, вътрешно-и външнотърговска дейност във връзка с издаването на печатни, електронни и други материали и издания, информационни услуги, извършване на рекламна дейност и услуги, полиграфически и печатни дейности и услуги, информационни и телекомуникационни услуги, организиране и провеждане на конгреси и конференции, извършване на сделки и дейности в производството и търговията със стоки и услуги, в страната и зад граница, самостоятелно и в съдружие, при спазване на всички законови изисквания, както и всякакви други сделки и дейности, незабранени от закона.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1