Бора К&К ЕООД - Круша - Вн
Област: Варна
Дейност: Друго обучение за възрастни и друга образователна дейност, некласифицирана другаде
Предмет на дейност: Създаване и трансфер на мениджърски продукти; подготовка, обучение, специализация и квалификация на кадри; педагогически и антрагогически дейности; логопедия и дефектология; изграждане на психоаналитични центрове; анализаторски бизнес ­ бюра и социално-политически изследователски лаборатории, икономически прогностични централи; откриване и функционално обзавеждане на тематично обособени учебни и възпитателни заведения

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1