Агроком ЕООД - Силистра
Област: Силистра
Дейност: Архитектурни и инженерни дейности и технически консултации
Предмет на дейност: Експертни оценки на машини, съоръжения, оборудване, движими и недвижими имоти, земеделски земи, проектиране, изготвяне на кадастрални планове и парцелиране, строителство, инженерно-внедрителска, консултантска и търговска дейност в страната и в чужбина, както и свързаните с нея спомагателни видове дейности, отдаване вещи под наем, хотелиерство, ресторантьорство, посредническа дейност при покупко-продажби, отдаване под наем и замени на недвижими имоти, предприемаческа, комисионна, складова и лизингова дейност, производство, изкупуване, преработка и търговия със селскостопанска продукция, животни, пчели и пчелни продукти, транспортна дейност, таксиметрови услуги, звукозаписни, видеозаписни услуги, организиране на курсове за професионална подготовка.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1