Алмин ЕООД - Царацово
Област: Пловдив
Дейност: Производство на метална дограма за строителството
Предмет на дейност: Експертни и консултантски услуги, маркетинг и инженеринг в страната и в чужбина в сферата на промишлеността, селското стопанство и туризма, всички видове транспортни и спедиторски услуги, превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, заготвяне, производство, доставка и монтаж на всички модификации алумениева, пластмасова и други видове дограма, всякакъв вид стъклопакети, бронирани стъкла, окачени тавани и офисоборудване, външнотърговска дейност, внос и износ на стоки, суровини и материали, вкл. всички външноикономически операции, реекспорт, бартер, обменни сделки и др., туристическа дейност в страната и в чужбина, ресторантьорство, хотелиерство и съпътстващите ги услуги, търговия, търговско посредничество и представителство в страната и в чужбина, продажба на стоки и изделия, търговия с промишлени и селскостопански изделия.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1