Агропромдейн Каваците ЕООД - Асеновград
Област: Пловдив
Дейност: Производство на обувки
Предмет на дейност: Комплексни сервизни, ремонтно-технически и механизирани селскостопански, животновъдни, мелиоративни, проектантски, инженерно-внедрителски, конструкторски, транспортни и строително-монтажни услуги, производство на резервни части, уреди и агрегати, металолеене, търговска дейност в страната и в чужбина, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, производство на потребителски стоки, обувно и шивашко производство и услуги, реализация в страната и в чужбина на произведените изделия, външна и вътрешна търговия, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1