А Груп ЕООД - Русе
Област: Русе
Дейност: Дейности по технически изпитвания и анализи
Предмет на дейност: Търговска дейност, външно - търговска дейност, търговско представителство и агентство на български и чуждестранни фирми, производство на опаковки, внос и износ на суровини, полуфабрикати и готови изделия, рекламно - издателска и текстообработваща дейност, маркетингова, лизингова дейност и мениджмънт, хотелиерство, ресторантъорство, спедиторски, автотранспортни, туристически услуги, проектантска дейност, заготовка, преработка и съхранение на всякакви продукти, производство и търговия с алкохолни и безалкохолни напитки, разработване рецептури и технологии за производство и продажба на емулсии, аромати, концентрати и сиропи за хранително вкусовата промишленост, посредническа дейност.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1