Темп-Приват ООД - Плевен
Област: Плевен
Дейност: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Предмет на дейност: Строителство, проектиране, специализирани строителни услуги, производство на строителни материали и изделия, бартерни сделки търговска дейност в страната и в чужбина, отдаване помещения под наем, оценки на недвижими имоти, машини, съоръжения и цели предприятия, закупуване на терени, продажба на строителна продукция, транспротни услуги, учебна дейност - квалификация и преквалификация на кадри за строителството, обществено xранене, свиневъдство и цветопроизводство. допълва предмета на дейност-участие в смесени дружества и посредничество при изпращане на работници в чужбина.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес;
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1