Сряда, 4.05.2016, 10:54
EUR/BGN 1.95583
USD/BGN 1.69058
Отраслови анализи Информация за фирми За СФБ Капиталов пазар АД
Покажи потребителската кошница Полезни връзки Контакти Начало Език

Няма избрани документи
Информация за фирми
Профайли на български компании
Как да поръчам и платя
Заявка за фирмена информация

Темп-Приват ООД - Плевен
Област: Плевен
Дейност: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Предмет на дейност: Строителство, проектиране, специализирани строителни услуги, производство на строителни материали и изделия, бартерни сделки търговска дейност в страната и в чужбина, отдаване помещения под наем, оценки на недвижими имоти, машини, съоръжения и цели предприятия, закупуване на терени, продажба на строителна продукция, транспротни услуги, учебна дейност - квалификация и преквалификация на кадри за строителството, обществено xранене, свиневъдство и цветопроизводство. допълва предмета на дейност-участие в смесени дружества и посредничество при изпращане на работници в чужбина.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес;
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • булстат и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

 Цена & Поръчка
Eднократно
Цена
8.00 EUR
Начини на плащане
Цените са без ДДС
   София, ул. Алабин 16-20, ет. 1 e-mail: sfb@bia-bg.com   

Copyright © 2005-2016 СФБ Капиталов пазар АД. Общи условия за ползване