Понеделник, 30.05.2016, 05:54
Отраслови анализи Информация за фирми За СФБ Капиталов пазар АД
Покажи потребителската кошница Полезни връзки Контакти Начало Език

Няма избрани документи
Информация за фирми
Профайли на български компании
Как да поръчам и платя
Заявка за фирмена информация

Темп-Приват ООД - Плевен
Област: Плевен
Дейност: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Предмет на дейност: Строителство, проектиране, специализирани строителни услуги, производство на строителни материали и изделия, бартерни сделки търговска дейност в страната и в чужбина, отдаване помещения под наем, оценки на недвижими имоти, машини, съоръжения и цели предприятия, закупуване на терени, продажба на строителна продукция, транспротни услуги, учебна дейност - квалификация и преквалификация на кадри за строителството, обществено xранене, свиневъдство и цветопроизводство. допълва предмета на дейност-участие в смесени дружества и посредничество при изпращане на работници в чужбина.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес;
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • булстат и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

 Цена & Поръчка
Eднократно
Цена
8.00 EUR
Начини на плащане
Цените са без ДДС




   София, ул. Алабин 16-20, ет. 1 e-mail: sfb@bia-bg.com   

Copyright © 2005-2016 СФБ Капиталов пазар АД. Общи условия за ползване