Аглика Сим ЕООД - Велико Търново
Област: Велико Търново
Дейност: Производство на конфекционирани текстилни изделия, без облекло
Продукти и услуги:
предлагане както на класическа тъкана хавлия, така и на основоплетени хавлиени изделия - “Аглика” е единствената компания в България на такъв вид текстил
Предмет на дейност: Производство и търговия с текстилни изделия, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба, производство на стоки с цел продажба, външнотърговски сделки, превозни, комисионерски, посреднически, складови, лизингови сделки, всякакви търговски сделки, незабранени със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1