Агроснаб 99 ЕООД - Видин
Област: Видин
Дейност: Търговия на дребно в неспец. магазини с разнообразни стоки
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид; разкриване на търговски обекти- магазини и складове с цел експлоатацията им или отдаването им под наем на други търговци или физически лица; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба както и всякакъв друг вид търговска дейност, която не е забранена със закон, като дейността ще се осъществява в страната и чужбина.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1