Арпезос Бус ООД - Кърджали
Област: Кърджали
Дейност: Друг сухопътен пътнически транспорт по разписание
Предмет на дейност: Инвестиционно изкупуване на държавната собственост от капитала на "Арпезос Бус" - ЕООД, Кърджали, производство на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, импорт, експорт, реекспорт, комисионни, консигнационни, спедиционни, лизингови, превозни (пътнически и товарни в страната и чужбина) и валутни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически услуги в страната и в чужбина, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и отдаване под наем, рекламни, информационни и други услуги, сделки с бензиностанции и газостанции, извършване на ремонтни (основни и текущи), консултантски и диагностични авто- и мотоуслуги, предоставяне на други услуги в страната и в чужбина.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1