Агромашина Търговище ООД - Търговище
Област: Търговище
Дейност: Търговия на едро с трактори, машини и инвентар за селското стопанство и части за тях
Предмет на дейност: Търговия със селскостопански машини и резервни части за тях, покупка на други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско посредничество и представителство в страната и в чужбина, превозна дейност, вкл. международен транспорт, складова, лицензионна, лизингова, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и друга дейност, която по предмет и обем изисква делата им да се водят по търговски начин.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1