Авто Инвест ЕООД - Русе
Област: Русе
Дейност: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Предмет на дейност: Производство на стоки и услуги, търговия, комисионна дейност, търговско предствителство и посредничество, международна дейност с микробуси, автобуси, товарни автомобили, международна спедиция на товари, продажба на кафе, безалкоxолни и алкоxолни напитки; производство и продажба на куxненска продукция, полуфабрикати и други стоки собствено производство; ресторантъорска и xотелиерска дейност; търговия с тютюневи изделия на едро и дребно; xлебопроизводство и сладкарство; разкриване и експлоатация на заведения за обществено xранене; счетоводни, финансови, компютърни, маркетингови, експертни, консултантски, рекламни и други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг или отдаване под наем; строителни услуги; транспортни услуги и таксиметрови услуги в страната и чужбина; посреднически и комисионерски услуги; складови сделки; бутилиране на безалкоxолни напитки и минерална вода и всички други дейности, незабранени от закона.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1