Агробиз ЕООД - Панагюрище
Област: Пазарджик
Дейност: Механично обработване на метали
Предмет на дейност: Производттво на елит, комисионна, спедиционна, превозна и разплодни животни, екологично чиста стокова продукция, ремонт на селскостопански машини съоръжения, развойна и проектантска дейност в областта на селското стопанство; консултиране и обучение на изпълнителски и фермерски кадри; търговия в страната и чужбина, услуги със селскостопански машини; обработка на кожи и производство и изработка на кожени облекла и изделия; подготовка на квалифицирани кадри в областта на кожухарството и издаване на сертификат за упражняване на кожухарската дейност; отдаване под наем на дълготрайни материални активи.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1