Агромашина 99 ЕООД - Благоевград
Област: Благоевград
Дейност: Търговия на едро с трактори, машини и инвентар за селското стопанство и части за тях
Предмет на дейност: Търговия с трактори, селскостопански машини, помпи и резервни части за тяx в страната и чужбина, сервизни услуги в страната и чужбина, транспортни и спедиторски услуги в страната и чужбина, xотелиерска и ресторантьорска дейност и услуги, производствена и търговска дейност с всички незабранени от закона стоки, посредническа дейност, агентство и търговско представителство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, външноикономическа дейност, маркетинг и реклама, осъществяване на всякакви други дейности и услуги, които не са забранени от закона.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1