Петък, 6.05.2016, 12:12
Отраслови анализи Информация за фирми За СФБ Капиталов пазар АД
Покажи потребителската кошница Полезни връзки Контакти Начало Език

Няма избрани документи
Информация за фирми
Профайли на български компании
Как да поръчам и платя
Заявка за фирмена информация

Пилко ЕООД - Разград
Област: Разград
Дейност: Производство на прясно или замразено месо от домашни птици и от животни , некласифицирани другаде
Продукти и услуги:
Оторизирана да изнася продукти от сектор “месо” от България за други страни-членки на ЕС от 1 януари 2007 г. - допълнителни 21 фирми
Предмет на дейност: Маркетинг, производство и търговия с птиче месо и изделия от него, както и всякакви други разрешени дейности, които следва да се водят по търговски начин (след снабдяване с лиценз за съответните дейности, за които се изисква такъв).

Съдържание на фирмения профайл

Представянето на фирмата съдържа:

 • наименование;
 • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес;
 • отрасъл и предмет на дейност;
 • булстат и данъчен номер;
 • капитал и номинал;
 • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
 • общи събрания;
 • управители и участия на управителите в други дружества;
 • акционери и съучастия;
 • финансови данни (баланси и отчети за приходи и разходи) и финансови показатели;
 • пазарен дял

 Цена & Поръчка
Eднократно
Цена
15.00 EUR
Начини на плащане
Цените са без ДДС
   София, ул. Алабин 16-20, ет. 1 e-mail: sfb@bia-bg.com   

Copyright © 2005-2016 СФБ Капиталов пазар АД. Общи условия за ползване