Пилко ЕООД - Разград
Област: Разград
Дейност: Производство на прясно или замразено месо от домашни птици и от животни , некласифицирани другаде
Продукти и услуги:
Оторизирана да изнася продукти от сектор “месо” от България за други страни-членки на ЕС от 1 януари 2007 г. - допълнителни 21 фирми
Предмет на дейност: Маркетинг, производство и търговия с птиче месо и изделия от него, както и всякакви други разрешени дейности, които следва да се водят по търговски начин (след снабдяване с лиценз за съответните дейности, за които се изисква такъв).

Съдържание на фирмения профайл

Представянето на фирмата съдържа:

 • наименование;
 • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес;
 • отрасъл и предмет на дейност;
 • ЕИК и данъчен номер;
 • капитал и номинал;
 • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
 • общи събрания;
 • управители и участия на управителите в други дружества;
 • акционери и съучастия;
 • финансови данни (баланси и отчети за приходи и разходи) и финансови показатели;
 • пазарен дял

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
18.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1