Аталнтик-Комерс ЕООД - Пловдив
Област: Пловдив
Дейност: Разкроявяне, рендосване и импрегниране на дървен материал
Предмет на дейност: Производство на бутилирана минерална вода и на безалкохолни напитки и търговия с тях, покупка на стоки и всякакви други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и складови сделки, информационни, консултантски и рекламни услуги, превозни сделки и услуги, лизинг, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба, хотелиерски и туристически услуги, туроператорска дейност; дружеството може да извършва и други сделки и услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1