Амтекс ООД - София
Област: София-град
Дейност: Производство на рафинирани нефтопродукти
Предмет на дейност: Доставка на нефт и химически продукти за нефтопроизводството, производство на нефтопродукти чрез процесинг на нефт и собствени инсталации, външна и вътрешна търговия с нефт и нефтопродукти чрез продажби в страната и износ на нефтени деривати, внос и износ на химикалки, присадки, базови масла, откриване на дистрибуторски пунктове за продажба на нефтопродукти и деривати на нефтопроизводството, внос, производство и лизинг на оборудване на нефтопреработка, други незабранени със закон дейности.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1