Амбулатория-медицински център за специализирана медицинска помощ Олимед ООД - Варна
Област: Варна
Дейност: Дейност на лечебни заведения за извънболнична лекарска помощ
Предмет на дейност: Извънболнична специализирана медицинска помощ; извънболнично обслужване на населението - медицински център със следните специалности: акушерство и гинекология - профилактика и лечение на акушеро-гинекологични заболявания; женска консултация; лечение на стерилитет; семейно планиране; научна дейност; урология - прегледи и лечение; психиатрия и психотерапия; рентгенология и радиология - ехографска диагностика на заболяванията на щитовидната жлеза, млечната жлеза и вътрешните органи; арт /асистирани репродуктивни технологии - ин витро оплождане, вътрематочни инсеминации/, вътреклеточно инжектиране на сперматозоид /икси/, замразяване на генетичен материал с осигуряване използването и съхранението на човешки яйцеклетки, сперматозоиди и ембриони.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1