Агрария ЕООД - Перник
Област: Перник
Дейност: Производство на горно облекло, без работно
Предмет на дейност: Производство на селскостопански и промишлени стоки, търговия със стоки и услуги, търговско представителство (без процесуално) на местни и чуждестранни търговци в страната и в чужбина, външнотърговска, рекламна (без кино и печат), хотелиерска, ресторантьорска и туристическа дейност, охранителна дейност (след разрешение), обмен на валута (след разрешение от МФ), транспортна, спедиторска (без пощенски пратки) и таксиметрова дейност, производство и продажба на алкохол (след лиценз) и тютюневи изделия (след лиценз).

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1