Апронекс ООД - Габрово
Област: Габрово
Дейност: Производство на други машини със специално предназначение , некласифицирани другаде
Продукти и услуги:
автоматизиране на различни системи за управление на технологични процеси, както и всички видове произвеждащи машини.
Предмет на дейност: Производство на промишлени електронни устройства и системи, ремонт и поддръжка на промишлени електронни устройства и системи, проектиране, разработка и производство на електронни системи и устройства, проектиране, разработка и разпространение на програмни продукти, инженеринг, издателска дейност (без книгопечат), на специализирана литература, консултативна и преводаческа дейност, други дейностипромишлен и битов дизайн; архитектурно-проектантска дейност; хотелиерска дейност; търговска дейност; транспортни услуги, незабранени със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1