Бъдин Ексим ООД - Видин
Област: Видин
Дейност: Производство на хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия
Предмет на дейност: производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопанска продукция, мелничарство, месопреработка, търговска дейност в страната и в чужбина, внос и износ, реекспорт и специфични търговски операции, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чужди фирми, отделни търговски физически и юридически лица, хотелиерство и ресторантьорство, спедиторски и транспортни услуги и туризъм в страната и в чужбина и всички дейности, незабранени със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1