Авко АД - София
Област: София-град
Дейност: Производство на продукти от други неметални минерали, некласифицирани другаде
Предмет на дейност: Разработаане, производство и продажба на продукти от експандиран птфе, технически прежди, проектиране и производство на предварително изолирани топлопреносни системи за без канално полагане; индустриални уплътнения; салникови набивки; изделия от политетрафлуоретилен и графит; фрикционни изделия; термоизолационни облекла и технически тъкани; спирално навити и плоски уплътнения; антикорозионна защита на индустриални съоръжения; уплътнителни листи; термоизолационни и електроизолационни материали; вътрешна и международна превозна дейност; изкупуване, съхранение и преработка на промишлени отпадъци; покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; хотелиерски, ресторантъорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги в страната и чужбина; организация на търгове; управление и анализ на проекти; строителство, ремонт, поддръжка и управление на недвижима собственост; посредничество и търговия с недвижими имоти; сделки с ценни книжа; валутни сделки, всяка друга дейност, не забранена от закона.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1