Български морски квалификационен център ЕАД - Варна
Област: Варна
Дейност: Друго обучение за възрастни и друга образователна дейност, некласифицирана другаде
Предмет на дейност: Организиране и провеждане на курсове, семинари и други форми на обучение за придобиване на квалификация и повишаване на квалификацията, разработване на научно-приложни проекти и анализи, консултантска дейност, сделки с интелектуална собственост, специализирани кораборемонтни услуги и сервизна дейност, издателска, печатна и рекламна дейност, преводачески услуги, организиране и провеждане на научни срещи, конференции, симпозиуми и други от национален и международен характер; предоставяне на интернет и счетоводни услуги.

Съдържание на фирмения профайл

Представянето на фирмата съдържа:

 • наименование;
 • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
 • отрасъл и предмет на дейност;
 • ЕИК и данъчен номер;
 • капитал и номинал;
 • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
 • общи събрания;
 • управители и участия на управителите в други дружества;
 • акционери и съучастия;
 • финансови данни (баланси и отчети за приходи и разходи) и финансови показатели;
 • пазарен дял

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
18.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1