Поликомп ЕООД - Габрово
Област: Габрово
Дейност: Търговия на едро с електронноизчислителна техника, периферни устройства и софтуер
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба, доставка и продажба на компютърна техника и аксесоари, консумативи и други в складове на едро, търговско представителство и посредничество, външнотърговска дейност, комисионна и складова, складови сделки, всякакви други дейности, незабранени със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1