Алтекс ЕООД - Момчилград
Област: Кърджали
Дейност: Производство на горно облекло, без работно
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в пьрвоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, импорт, експорт, реекспорт, сделки с интелектуална собственост, тьрговско представителство и посредничество, комисионни, консигнационни, спедиционни, складови, лицензионни, валутни и превозни/пьтнически и товарни в страната и чужбина/ сделки, хотелиерство, ресторантьорство, туристически/в страната и чужбина/, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, моделиране, маркенитг, производство и продажба на мьжка и дамска конфекция, откриване и експлоатация на бензиностанции и газостанции, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, извьршване на ремонтни, диагностични и други авто и мото услуги, предоставяне на други услуги в страната и чужбина.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1