Агро-2000 ЕООД - Стражица
Област: Велико Търново
Дейност: Търговско посредничество със селскостопански суровини, живи животни, текстилни суровини и полуфабрикати
Предмет на дейност: прехвърляне чрез продажба на предприятието на "Агро - 2000" - ЕООД, гр. Стражица, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на "Агро 2006" - ЕООД (рег. по ф. д. № 185/2006 на ПлОС),

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1