Ада ЕООД - София
Област: София-град
Дейност: Производство на парфюми и тоалетни продукти
Предмет на дейност: покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, производство и търговия с козметични и перилни продукти, текстилни бои и химикали, комисионна, складова, лизингова, туристическа, маркетингова и програмна дейност, сделки с недвижими имоти и движими вещи, вкл. покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, сделки с продукти на интелектуалната собственост, ноу-хау, промишлени образци и търговски марки, производство на филми, видео- и звукозаписи, организиране на автокъщи, продажба на авточасти, сервизно обслужване, вътрешна и външна търговия, внос, износ и реекспорт, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон

Съдържание на фирмения профайл

Представянето на фирмата съдържа:

 • наименование;
 • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
 • отрасъл и предмет на дейност;
 • ЕИК и данъчен номер;
 • капитал и номинал;
 • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
 • общи събрания;
 • управители и участия на управителите в други дружества;
 • акционери и съучастия;
 • финансови данни (баланси и отчети за приходи и разходи) и финансови показатели;
 • пазарен дял

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
18.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1