Авиокомпания Полар Стар Еъруейз ООД - София
Област: София-град
Дейност: Въздушен транспорт без разписание
Предмет на дейност: Международни и вътрешни авиационни превози на редовна и чартърна основа, организиране на летателна и техническа експлоатация на въздухоплавателна техника, организация и осъществяване на авиопревози на територията на Република България и други страни, лизинг и аренда на авиотехника, техническо обслужване и ремонт на въздухоплавателна техника както на собствени, така и на чужди въздухоплавателни средства, дейности за продължаване ресурса на техниката, сделки с авиационни средства и техника в страната и в чужбина, провеждане маркетинг по отношение на авиационната техника, експлоатация на авиотехника, организация и координация дейността на предприятия и фирми, обединени от дружеството, обезпечаване защита на правата им, представляването на интересите на държавни и други органи, организации и предприятия, а също и международни организации, оказване на методическа, практическа, юридическа и друга помощ на предприятията в състава на дружеството, обезпечение на предприятията с необходимите материали на основата на съществуващи договори, осъществяване на рекламно-информационна дейност, оказване на услуги в областта на маркетинга, оказване на консултативно-експертни услуги и анализ, производство на стоки за народно потребление, оказване на услуги в областта на общественото хранене и сферата на битовото обслужване на населението, представляване интересите на чуждестранни фирми, компании и физически лица на територията на Република България, оказване на юридически услуги на граждани и физически лица, експорт на собствена продукция съгласно предмета на дейност, провеждане на научни разработки, изследвания, а също и тяхното внедряване, разработка и продажба на технологии (ноу-хау), обезпечаване на населението и предприятията с оборудване и битови прибори, закупуване на продукция за последваща преработка, търговскопосредническа дейност, провеждане на импортно-експортни операции за задоволяване на собствените потребности на дружеството и съдружниците, а също и за насищане на потребителския пазар в съответствие с действащото законодателство на Република България, строително-монтажни работи, производство на строителни материали, инженеринг в строителството, проектни работи в строителството, дейност по обезпечаване развитието в областта на телефонната, радио- и космическите връзки, оказване на услуги на заинтересувани стопански субекти и инсталирането на телефонна, космическа, радио- и друга връзка, инсталация и обслужване на комуникационни техники, всякакви други разрешени дейности съгласно чл. 1 ТЗ.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1