АКСУ Риъл Истейт ЕАД - Силистра
Област: Силистра
Дейност: Производство на памучни и тип памучни тъкани
Предмет на дейност: Производство, внос, износ, търговия с всякакви текстилни и конфекционни изделия, конци от естествени, изкуствени, синтетични и смесени влакна, странични изделия от текстилната и конфекционната индустрия, мебелни и тъкани изделия, всякакви тъкани, тъкани изделия и суровини, полуфабрикати и продукти, използващи се в производството на тези изделия, и химически вещества, бои, материали, машини и съоръжения и техните части, оборудвания, запасни части и детайли, използващи се в предприятията, а също и обработване, боядисване, фиксиране и щампиране на текстилни изделия, инвестиране и внос на машини - нови и употребявани, за производство на посочените материали и изделия, внос на технологии, ноу-хау, лизинг, всякаква търговска дейност, незабранена със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1