Аблан 21 ООД - Ябланица
Област: Ловеч
Дейност: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Предмет на дейност: Проектиране, изграждане, стопанисване и експлоатация на крайпътен комплекс "Ябланица" в местността "Кът", землището на гр. Ябланица, вкл. и предоставянето на транспортни, хотелиерски, туристически, рекламни и информационни услуги, търговия на едро и дребно с хранителни и нехранителни стоки, всякаква друга дейност, незабранена със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1