Адонис 2001 ЕООД - Ямбол
Област: Ямбол
Дейност: Друга търговия на едро
Предмет на дейност: Търговска, превозна, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска, транспортна, спедиционна и складова дейност, покупка на петролни продукти с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производствена дейност и продажба на произведената продукция, производство и дистрибуция на програмни продукти, дейност на търговско представителство и посредничество, външнотърговска дейност, внос и износ по предмета на дейност, всякакви други дейности, незабранени със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1