Агросеммаш ООД - Пазарджик
Област: Пазарджик
Дейност: Търговия на дребно с железария, бои и плоско стъкло
Предмет на дейност: Продажба и сервиз на селскостопанска техника, семена и препарати, изграждане и сервиз на компютърни и касови системи с цел продажба, разработка и продажба на компютърен софтуер, търговия със стоки и други вещи в първоначален, преработен или обработен вид, услуги и консултации, лизингова дейност, проектиране, строителство, обзавеждане и ремонт на недвижими имоти с цел продажба, транспортни услуги, маркетинг, дистрибуция, туристическа дейност, хотелиерство, посредническа дейност, дейност на търговско представителство, спедиционна, складова дейност, реклама, информационни услуги, външнотърговска дейност, добив и преработка на дървен материал, всякакви други търговски сделки.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1