АБЦ Инженеринг ООД - София
Област: София-град
Дейност: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Предмет на дейност:  маркетингова, иновационна, лизингова и в областта на движимите вещи, недвижимите имоти и др., преподавателска дейност, консултации, пилотиране и управление (мениджмънт) на стопански обекти, проектно-проучвателни работи, инженерингова, производствена, ремонтна, експлоатационна и сервизна дейност и услуги в областта на изработването и монтажа на конструкции, елементи и ширпотреба в строителството, монтажа и пусково-наладъчните работи на машини и съоръжения, промишлената и битовата електроника, автоматизацията, информатиката, разработката и монтажа на кабелна телевизия, аудио- и видеосистемите, селското стопанство, леката и хранително-вкусовата промишленост, модата, изкуството и туризма и свързаните с това транспортно-спедиторска (без пощенски пратки), рекламна, издателска (без печат), посредническа и търговска дейност в страната и в чужбина, търговско представителство и агентство и всички други дейности, незабранени със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1