АВС Клуб ООД - София
Област: София-град
Дейност: Други дейности в областта на физическата култура и спорта
Предмет на дейност: Организиране на курсове за подобряване на квалификацията в областта на физическото възпитание, спорта и рекреацията, рекламна дейност и разпространение на информация, знания и практика, свързани с физическото възпитание и спорта, организиране на състезания и шоу-спектакли, подготовка на състезатели в областта на професионалния бокс, кик бокса и източните бойни изкуства, организиране на курсове за придобиването на знания и подобряването на квалификацията в областта на специалната подготовка, необходима за ежедневната сигурност на хората, подготовка на охранители и организиране и провеждане на самоохрана и охранна дейност (след получаване на предвидените в закона лицензи и разрешения), всякаква търговска и стопанска дейност, търговско представителство и агентство, всякакви други дейности, незабранени със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1