АБВ Инвест ЕООД - Русе
Област: Русе
Дейност: Строителство на пътища, самолетни писти и спортни терени
Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия, производство и преработка на промишлени и непромишлени стоки и изделия, вкл. продукти на интелектуалната собственост, услуги за бита, транспорт и спедиция, строителство и проектиране, ресторантьорство, хотелиерство и туризъм, търговско посредничество и представителство, научноизследователска, консултантска, конструктивна, технологична, внедрителска и сервизна дейност, маркетингова, рекламна, издателска и импресарска дейност, търговия с лекарства и лекарствени средства (след лицензиране), търговия с ловно и спортно оръжие, боеприпаси и средства за охрана и самозащита (след лицензиране).

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1