Адена ООД - Сливен
Област: Сливен
Дейност: Производство на горно облекло, без работно
Предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, покупка на ценни книжа с цел продажба, производство на стоки и конфекция с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна дейност, счетоводни услуги или предоставянето на други услуги, сделки с интелектуална собственост, издателска и печатарска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1