Анджело Стил ООД - Пловдив
Област: Пловдив
Дейност: Производство на куфари, чанти и други изделия за пътуване; сарашки и седларски изделия
Предмет на дейност: Вътрешно- и външнотърговска дейност, изкупуване, производство и обработка на кожи и кожени изделия, производство и търговия със селскостопански продукти, транспортна и спедиторска дейност, извършване на международни превози, комисионна, складова, лизингова дейност, хотелиерство, ресторантьорство, търговско представителство и посредничество, всякакви други дейности, незабранени със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1