5 Ком ООД - Плевен
Област: Плевен
Дейност: Далекосъобщения
Предмет на дейност: Изграждане на кабелни мрежи за разпространение на сателитни програми, изработка на телевизионна продукция; търговско представителство (без процесуално) и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица; производство и покупка на стоки или други вещи с цел продажба - в страната и чужбина - в първоначален, преработен или обработен вид; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; сделки с интелектуална собственост, както и всички други, разрешени от закона дейности.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1