Алкол-Индъстри АД - Видин
Област: Видин
Дейност: Търговия на едро с алкохолни и други напитки
Предмет на дейност: производствена и търговска дейност, производство на спирт и производни на алкохола продукти, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, строителство, транспорт, вкл. международен автомобилен транспорт и услуги на граждани и фирми, всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1