Алекс Метал ООД - София
Област: София-град
Дейност: Производство на скрепителни елементи, вериги и пружини
Предмет на дейност: Производство и търговия с изделия от всякакъв вид и материали за бита и промишлеността, производство и търговия с всякакви хранителни стоки, вътрешно- и външнотърговска дейност, агентство и маркетинг, сделки с интелектуална собственост и недвижими имоти, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, реекспорт, бартер и други търговски операции, транспортна, спедиционна, складова, комисионна и рекламна дейност, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, всякаква друга дейност, незабранена със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1