Агротера ЕООД - Велико Търново
Област: Велико Търново
Дейност: Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури
Предмет на дейност: Извършване на всякаква селскостопанска, производствена и търговска дейност, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговия с хранителни и нехранителни стоки, машини, съоръжения, резервни части, автомобили, външнотърговска дейност, импорт, експорт, реекспорт, компенсационни, бартерни и други специфични търговски операции, посредническа дейност, маркетинг, търговско представителство и агентство на физически и юридически лица в страната и в чужбина, залог на вещи, транспортни услуги в страната и в чужбина, рекламна, информационна, счетоводна и консултантска дейност, сделки с интелектуална собственост, ресторантьорство и хотелиерство, вътрешен и международен туризъм, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1