Акварел ЕООД - Сливен
Област: Сливен
Дейност: Производство на чорапи и чорапогащи
Предмет на дейност: Производство и търговия в страната и в чужбина с чорапи, трикотаж и чорапни изделия, шивашки услуги, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в страната и в чужбина в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество на наши и чуждестранни фирми, продажба на хранителни, промишлени и битови стоки и изделия и на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни, превозни сделки, други допустими от закона услуги на граждани и фирми в страната и в чужбина.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1