Видекс АД - София
Област: София-град
Дейност: Производство на експлозиви
Продукти и услуги:
Изледване, проектиране, разработване, производство на взривни материали, извършване на взривни работи, вътрешно - и външнотърговска дейност, транспортна, спедиторска, охранителна, консултантска дейност и услуги. Фирмата има богат опит както на български,така и на международния пазар и в момента обслужва около 60 % от пазара на взривни материали в България.
Предмет на дейност: Изследване, проектиране, разработване производство на взривни материали, взривни работи, разснарядяване на боеприпаси и безопасно използване на получените материали, вътрешно- и външнотърговска дейност, транспортна, спедиторска, охранителна, консултантска дейност и услуги, представителство, посредничество, агентство, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон или подзаконов нормативен акт.

Съдържание на фирмения профайл

Представянето на фирмата съдържа:

 • наименование;
 • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес;
 • отрасъл и предмет на дейност;
 • ЕИК и данъчен номер;
 • капитал и номинал;
 • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
 • общи събрания;
 • управители и участия на управителите в други дружества;
 • акционери и съучастия;
 • финансови данни (баланси и отчети за приходи и разходи) и финансови показатели;
 • пазарен дял

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
18.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1