Събота, 28.05.2016, 02:54
Отраслови анализи Информация за фирми За СФБ Капиталов пазар АД
Покажи потребителската кошница Полезни връзки Контакти Начало Език

Няма избрани документи
Информация за фирми
Профайли на български компании
Как да поръчам и платя
Заявка за фирмена информация

Видекс АД - София
Област: София-град
Дейност: Производство на експлозиви
Продукти и услуги:
Изледване, проектиране, разработване, производство на взривни материали, извършване на взривни работи, вътрешно - и външнотърговска дейност, транспортна, спедиторска, охранителна, консултантска дейност и услуги. Фирмата има богат опит както на български,така и на международния пазар и в момента обслужва около 60 % от пазара на взривни материали в България.
Предмет на дейност: Изследване, проектиране, разработване производство на взривни материали, взривни работи, разснарядяване на боеприпаси и безопасно използване на получените материали, вътрешно- и външнотърговска дейност, транспортна, спедиторска, охранителна, консултантска дейност и услуги, представителство, посредничество, агентство, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон или подзаконов нормативен акт.

Съдържание на фирмения профайл

Представянето на фирмата съдържа:

 • наименование;
 • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес;
 • отрасъл и предмет на дейност;
 • булстат и данъчен номер;
 • капитал и номинал;
 • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
 • общи събрания;
 • управители и участия на управителите в други дружества;
 • акционери и съучастия;
 • финансови данни (баланси и отчети за приходи и разходи) и финансови показатели;
 • пазарен дял

 Цена & Поръчка
Eднократно
Цена
15.00 EUR
Начини на плащане
Цените са без ДДС
   София, ул. Алабин 16-20, ет. 1 e-mail: sfb@bia-bg.com   

Copyright © 2005-2016 СФБ Капиталов пазар АД. Общи условия за ползване