Видекс АД - София
Област: София-град
Дейност: Производство на експлозиви
Продукти и услуги:
Изледване, проектиране, разработване, производство на взривни материали, извършване на взривни работи, вътрешно - и външнотърговска дейност, транспортна, спедиторска, охранителна, консултантска дейност и услуги. Фирмата има богат опит както на български,така и на международния пазар и в момента обслужва около 60 % от пазара на взривни материали в България.
Предмет на дейност: Изследване, проектиране, разработване производство на взривни материали, взривни работи, разснарядяване на боеприпаси и безопасно използване на получените материали, вътрешно- и външнотърговска дейност, транспортна, спедиторска, охранителна, консултантска дейност и услуги, представителство, посредничество, агентство, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон или подзаконов нормативен акт.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес;
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1