Атлантик Инженеринг ООД - Бургас
Област: Бургас
Дейност: Строителство и ремонт на плавателни съдове, без тези за развлечение и спорт
Предмет на дейност: Сделки свързани с извършването на дейности с техническо използване и обслужване на плавателни съдове и морски съоръжения, сделки свързани с организиране, наблюдение, консултиране и други дейности по строежа, преустройството и ремонта на плавателни съдове и съоръжения, сделки по промишлен и битов ремонт, сделки свързани с трансфер на специалисти за експлоатация и ремонт на български и чуждестранни плавателни съдове, сделки по техническо снабдяване и услуги на кораби, сделки по кораборемонт на машини, механизми, съоръжения и оборудване, сделки по ремонт, тестиране и освидетелствуване на измервателна апаратура, съдове под налягане, извършване на специализирани измервания и дефектоскопия, изпитание и ремонт и освидетествуване на спасителни салове, пожарогасители, со2 системи и аварийна екипировка, сделки по експорт и външноикономическа дейност, импорт, търговско и техническо представителство, спедиционни и трънспортни сделки, сделки по покупко- продажба на стоки в първоначален, преработен или обработен вид, комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки със стоки и с резервни части, спасителни, пиротехнически средства, оборудване и екипировка, сделки по извършване на посредническа дейност по информиране и наемане в страната и чужбина, както и всякакви други сделки разрешени от действащото законодателство.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1