Аделанте-21 ЕООД - Драгор
Област: Пазарджик
Дейност: Повърхностно обработване и нанасяне на покрития върху метали
Продукти и услуги:
Термични услуги – вакуумно и обемно закаляване, отграване, подобрение, циментация и карбонитриране на метални заготовки и отливки;

Производство на сладкарски и захарни изделия – сухи дребни сладки (дребни сладки с пълнеж), бисквити, курабии, соленки, локумки, локум, локумени вафли и локумена паста;

Земеделие – производство на мека пшеница, царевица и др., както и отглеждане на билки.
Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, вътрешен и международен транспорт и туризъм, ресторантьорство и хотелиерство, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1