Алара-6 ООД - София
Област: София-град
Дейност: Производство на метални конструкции и части от тях
Предмет на дейност: Проектиране, изработване, доставка и монтаж на метални конструкции и системи, експлоатация, вътрешно- и външнотърговска дейност, производство на стоки, незабранени със закон, инвестиционна дейност, търговско представителство и търговско посредничество и други дейности, незабранени със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1