Автоматизирани технологии ООД - Русе
Област: Русе
Дейност: Механично обработване на метали
Предмет на дейност: Инженерингова дейност, производство на нестандартно оборудване, производствени услуги, автоматизация на проектирането и производството, маркетинг, консултинг, франчайзинг и лизинг, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, търговия на едро и дребно в страната и в чужбина, придобиване, използване и трансфер на права върху изобретения, търговски марки, ноу-хау и всякакви обекти на интелектуалната собственост, проектантска, строителна, строително-ремонтна и производствена дейност; автосервизни услуги, производство на детайли, възли и цялостна газова уредба за автомобили, търговия с тях, монтаж и сервизна дейност за тях (след придобиване на лиценз).

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1