АВС ЕООД - Шумен
Област: Шумен
Дейност: Неспециализирана търговия на едро с хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; строително предприемачество; пакетаж на бързооборотни стоки и хранителни продукти; търговско представителство и посредничество; разработка, разпространение и внедряване на програмни продукти; изграждане и поддържане на информационни системи, сделки с интелектуална собственост, след лиценз; комисионни сделки; спедиционни и превозни сделки; складови сделки; рекламни услуги; дърводелски и шивашки услуги; строително монтажна и ремонтана дейност; лизинг, външнотърговска дейност, бартерни сделки и реекспорт; извършване на дейност като обеменно бюро; хотелиерство и ресторантъорство; туроператорска дейност и туристическа агентска дейност след лиценз, предоставняне на допълнителни туристически услуги; откриване и експлоатация на заведения за обществено хранене.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1